ris och ros

lob+tadel (reis, reisig + rosen, lob)