de sju orden

frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet, delande