energi ond spiralen

the more you go
the more you eat
the more food you pack
the more energy you need to lift your bag
the more food you eat
the more you go